Har angsten også ramt
dig? Jeg kan hjælpe!
Ring til 42 52 41 15
Gør det der skal til,
så du kan opnå det
i livet, du gerne vil.
Verden er derude. Den
ligger åben for dig, tag
nu og grib den.

Kognitiv terapi

Kognitiv adfærdsterapi bygger på samarbejde. Vi holder fokus på, hvilke udfordringer du står med her og nu, og så arbejder vi sammen om, hvordan du kommer videre.

Vi vil arbejde med din indre dialog, dine tanker og forestillinger om dig selv og verden. Og det vil vi gøre fordi: Tanker skaber følelser.

Kort sagt handler kognitiv terapi om at ændre den måde, du tænker på, så du i stedet for at tænke negative og skræmmende tanker bliver i stand til at tænke tanker, som støtter dig selv bedst muligt.

Når du kommer hos mig, er du i førersædet, og jeg tvinger dig ikke ud i situationer, du ikke vil ud i.

Vi arbejder efter mål – dine mål!

Jeg hjælper dig med at holde fokus på det, du gerne vil opnå, så du én gang for alle holder retningen og får dig arbejdet fri af din angst.

Mål er super vigtigt. Du kommer ingen vegne, hvis du inderst inde ikke kan se meningen i at gå vejen.

Sådan er det: Vi kan forandre os, men kun hvis vi ønsker det.

Derfor gør jeg altid meget ud af at arbejde med dine personlige mål både på kort og lang sigt.

Eksponering er nøglen til at komme ud på den anden side af angsten, så du kan få din frihed tilbage. Desværre… vejen ud af angsten går gennem angsten

I kognitiv terapi er eksponering et kerneelement, og vi går gerne i gang så hurtigt som muligt. Sagt på en anden måde så begynder vi med det samme omtræningen af dit angstcenter, så du så hurtigst muligt begynder at få udbytte af dit terapiforløb.

Eksponering foregår gradvist og i det tempo, vi sammen aftaler: Du er stadig i førersædet.

Jeg lægger stor vægt på, at arbejde målrettet med din mentale indstilling når du skal ud i en eksponering, så du er rustet til tænderne og kan høste det største udbytte.

Jeg er med på sidelinjen, hvor jeg støtter dig og holder din retning mod dine mål.

Det er i eksponeringen, at de dybe dele af din hjerne (dit angstcenter) direkte lærer, at der ikke er grund til at sætte kroppen i alarmberedskab.

Husk at dit angstcenter i hjernen lærer kun gennem erfaring (praktisk og mental), den kan ikke tales til fornuft!

Når du arbejder kognitivt, træder du nye stier i din hjerne, som fører dig direkte hen mod dine mål og drømme.